VækstHjulets Vækstark.
Træf beslutninger og afgør hvad det næste skridt skal være.

VækstHjulets VækstArk bidrager til, at virksomheden kan træffe beslutninger hurtigere. De indeholder grafiske tjeklister, så man hurtigt får en forståelse for alternative muligheder og nye ideer. 

De fungerer som whiteboards i mødelokalet, bortset fra at de er forberedt på forhånd, så virksomheden kan fokusere på beslutninger samt at tage næste skridt.

VækstHjulets Basisværktøjer inkluderer næsten 100 Vækstark - fem for hvert Fokusområde. Vi arbejder løbende på at forbedre værktøjerne og tilføje nye til Værktøjskassen. Udviklingen sker i samarbejde med de certificerede konsulenter, som bidrager med nye ideer og tanker om værktøjerne. Med VækstHjulets konsulenter som medskabere af værktøjerne, kommer Vækstarkene til at passe perfekt til konsulenternes behov og deres arbejde med at hjælpe virksomheder.


Væksthjulets andre værktøjer