VækstHjulets Overbliksmodeller.
Sæt dagsordenen for samtalen.

VækstHjulets Overbliksmodeller fungerer som kort over virksomhedens muligheder og udfordringer. Modellerne giver et hurtigt overblik over, hvor virksomheden befinder sig, og hvor den kunne være på vej hen.

Ved at introducere Overbliksmodellerne i det personlige møde med virksomheden skabes et fælles sprog mellem konsulenten og virksomhedsejeren. Det fælles sprog baner vejen for nye muligheder. Overbliksmodellerne er simple og konkrete, og de inspirerer virksomhedsejeren til at sætte dagsordenen for, hvilke beslutninger der skal træffes. 

VækstHjulets Basisværktøjer inkluderer 36 Overbliksmodeller, der fordeler sig over alle 20 Fokusområder. Vi arbejder løbende på at skabe nye Overbliksmodeller og samtidig forbedre de eksisterende værktøjer med inspiration fra de ideer, VækstHjulets konsulenter bidrager med. 


Væksthjulets andre værktøjer