Med en certificering i VækstHjulet får du adgang til en Visuel Værktøjskasse, der bruges af mere end 2.000 virksomhedskonsulenter til at hjælpe virksomheder med at træffe beslutninger og tage næste skridt.  
 

Den konventionelle forretningsplan har alt for længe
været det eneste tilgængelige værktøj for virksomheder
til opstart, opbygning og vækst af virksomheden.

VækstHjulets værktøjer understøtter den måde
virksomhedsejere og virksomhedskonsulenter i virkeligheden arbejder på. 

 

VækstHjulets Værktøjskasse

Hjælper dig til at finde fokus, sætte dagsordenen, træffe beslutninger og tage næste skridt. 

Få mere information 

VækstHjulet Online

Download, print og del værktøjerne
fra VækstHjulet Online.

Se hvordan →